Liên lạc
Dự án nhà biệt thự Canada
Top cabinetry manufacturer | one stop solution | 18 years experiences
Dự án nhà biệt thự Canada

Dự án nhà biệt thự Canada

Phần mềm bằng gỗ tự nhiên được dùng làm yếu tố chính trong bếp này, trong khi cửa kính đóng băng và ngăn kéo màu trắng được làm khung bằng đá chống lại cảm giác cứng do họa tiết ngũ cốc tối.

Không gian phòng ngủ
Dự án nhà biệt thự Canada
Dự án nhà biệt thự Canada
Dự án nhà biệt thự Canada
Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
Không gian bếp
Dự án nhà biệt thự Canada
Dự án nhà biệt thự Canada
Dự án nhà biệt thự Canada
Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
Phòng giặt
Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
Không gian nghiên cứu
Dự án nhà biệt thự Canada
  • Dự án nhà biệt thự Canada
FOOTER_CONTACT_US
Should you have any inquiries or interest in SNIMAY products, fill the form to start with design your home !
We're online
Leave a message
Leave a message