Liên lạc
Gởi... Bảo đảm vận chuyển... và vận chuyển.

Gởi... Bảo đảm vận chuyển... và vận chuyển.

Quy :
Quy
 • Comment
  Đầu đề:
 • Không.
  Giao dịch Xuất (Công ty quốc)
 • Th2Tuesday
  Bến cảng (xóa giấy nhập khẩu)
 • Okay.
  Hải cảng biển
 • 05
  Cổng tới đích (nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập nhập khẩu)
 • 06
  Nhập Giao dịch (địa phương)
 • 07
  Vị trí khách
Truyền:
Dịch vụ chất lượng trong suốt quá trình... Snimay có một đội ngũ được trang bị đầy đủ, mạnh mẽ và chăm chỉ tinh nhuệ, cũng như một đội hỗ trợ dịch vụ để theo dõi to àn bộ quá trình tiền bán hàng và sau bán hàng. "N-1" dịch vụ hoàn thành để đảm bảo chu kỳ dự án, chất lượng dịch vụ và dịch vụ hậu-doanh.
Truyền:

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mọi sản phẩm được hoàn thành tốt, đóng gói, vận chuyển. Nếu anh có giấy bảo hành, những bộ phận bị lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế và chúng tôi dành quyền thay thế những bộ phận bị lỗi bằng một phần giá trị bình thường hoặc cao hơn.

SeriesltemWarranty(Year)
Kitchen Cabinet & WardrobeCarcase5
Door Panel5
Countertop3
Hardward5
Appliance1
Accessory1


We're online
Leave a message
Leave a message