Liên lạc
Ý tưởng tiết kiệm không gian Kitchen

Ý tưởng tiết kiệm không gian Kitchen

09/16/2021
Ý tưởng tiết kiệm không gian Kitchen

Khi tiến vào việc thiết kế nhà bếp, có rất nhiều thứ cần xem xét trong chế độ bếp. BJDZ trong suốt mười năm qua, các công ty phần cứng của Kitchen đã phát triển nhiều ý tưởng tiết kiệm không gian và thiết bị thông minh cho các khu vực khác nhau trong khu vực làm việc bếp.


Các công ty Đức như Blum Hafee đã dẫn đầu trong việc chế tạo đồ gỗ ở Kitchen Thiết kế và Chất lượng sản phẩm, có bảo hiểm trọn đời.


kitchen-space-saving-ideas-1.jpg


Nếu các vị gặp khó khăn trong việc tìm đồ bếp trong tủ đồ góc hay trong tủ quần tây, đây đã từng là một nỗi thất vọng phổ biến trong quá khứ. Những ngày này có rất nhiều các giải pháp bếp góc sẵn sàng cho bạn chọn và một số tuyệt vời kéo quần áo Kitchen ra và đầy ngăn tủ các ý tưởng tiết kiệm không gian.

Bạn có thể thấy nhiều thứ trong hoạt động khi thăm một trong các phòng trưng bày của Kitchen. Nhân viên của phòng bếp có thể cho bạn xem các lựa chọn và cho bạn thấy cách họ làm việc trong bếp để tăng hiệu quả tối đa.


kitchen-space-saving-ideas-2.jpg


Bạn có thể chọn loại dụng cụ tiết kiệm không gian nào có trong chương trình Thiết kế Kitchen.kitchen-space-saving-ideas-3.jpg

Anh cũng muốn
We're online
Leave a message
Leave a message